"Det är ett rådjur som jag har skjutit som ska hänga här"